Project Seeds

Vanaf 2018 heeft het bestuur van de Hans Geveling Fondation, in samenwerking met Oxfam Novib, gekozen om het project Seeds te steunen. Hier een korte uitleg over het project:

Klimaatverandering

Kleine boeren in Zimbabwe gebruiken vaak dure zaden van grote zadenbedrijven als Monsanto. Deze zaden zijn echter niet bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering zoals langdurige droogte en hevige regenval. Veel oogsten mislukken. Geen oogst betekent geen eten en geen inkomen. Steeds meer boeren in Zimbabwe zijn daardoor afhankelijk van voedselhulp.

Sterke zaden, sterke boeren

Met steun van de Nationale Postcode Loterij opent Oxfam Novib veldscholen in Zimbabwe waar boeren zaden leren kweken. Door zelf zaden te kweken lukt het om zaden te maken die veel beter bestand zijn tegen het extreme weer in Zimbabwe. Ook wisselen de boeren onderling zaden en kennis uit. Share a seed noemen we dat. Het resultaat is meer diversiteit en kennis, sterkere zaden en sterkere boeren.

Bekijk hier de film gemaakt door Oxfam Nobib op YouTube:Foto's en copyright: Oxfam Novib.

Voor meer informatie zie:

Update zadenbank in Zambia

Voortgangsrapport Zaaigoed in Zimbabwe

Boeren sterker met eigen zaden
en

Share a Seed

op de site van Oxfam Novib.