Hans Geveling bezoekt eigen fonds

Hans Geveling opende een Fonds op Naam voor landbouw en onderwijs in Afrika en Azië. ‘Onder de paraplu van Oxfam Novib kan ik structureel het verschil maken voor de mensen dáár.’ In de eerste week van maart 2010 bezocht Hans Geveling zijn project in Mali.

Geveling: ‘Ik ben ondernemer en kom uit een boerenfamilie. Ik wil graag een project steunen dat aansluit bij mijn achtergrond. Ik zorg voor de middelen en Oxfam Novib voor de deskundigheid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Een gouden combinatie. Ook op lange termijn. Het is goed om - op eigen kosten - 'live' te zien waar het geld naar toe gaat en hoe mijn geld verschil maakt voor de bevolking in Mali.’

Hans Geveling gaat op bezoek bij partner in Mali

Hans Geveling heeft een fonds bij Oxfam Novib, namelijk het Hans Geveling Derde Wereld Fonds. Daarmee steunt hij lokale landbouwprojecten in Afrika. De afgelopen jaren heeft hij het project Stop-Sahel gesteund in Mali. Daarom was hij in de eerste week van maart 2010 op bezoek bij deze partner. En dat gaf iedereen een unieke kans om vragen mee te geven aan hem, want hij is graag jullie oog en oor!

Waar gaat Hans Geveling precies heen?

Het district waar Stop-Sahel werkt is in Nara in het noorden van Mali. Dit deel wordt regelmatig geteisterd door droogte en insectenplagen.

Wat doet Stop-Sahel?

Om ervoor te zorgen dat de inwoners toch te eten hebben, zorgt de boerenorganisatie Stop-Sahel voor graanbanken, moestuinen en toegang tot drinkwater.

Meer over graanbanken

Dorpsbewoners zetten graanbanken op en beheren ze. Hiervoor krijgen ze een speciale training van Stop-Sahel. Oogstoverschotten worden vlak nà de oogst voordelig ingekocht en zorgvuldig opgeslagen in degelijke graanbanken, zodat ze niet rotten. In tijden van schaarste, als de graanprijzen op de markt stijgen, wordt dit graan verkocht. Alleenstaande moeders en gehandicapte vrouwen kopen dit graan met korting. Van de opbrengst kopen de graanbanken het volgende seizoen opnieuw overschotten in. Zo verzekeren de dorpsbewoners zich van voedsel, ook in moeilijke tijden.

Meer over waterputten

Water is cruciaal in dit zeer afgelegen gebied. Stop-Sahel slaat drinkwaterputten voor mens en vee. Deze putten zijn soms wel meer dan tachtig meter diep. Stop-Sahel leert de bewoners de omgeving van de putten schoon te houden, zodat het drinkwater zuiver blijft. Daarnaast instrueert Stop-Sahel de bewoners om bodem en water te conserveren, om een daling van het grondwaterpeil te voorkomen.

Meer over moestuinen

Leden van de vrouwengroepen van Stop-Sahel beheren de moestuinen. Een stevig hek houdt loslopend kleinvee buiten. Met het water uit de waterputten bewateren ze hun moestuinen. Iedere vrouw heeft er een of meer percelen waarop ze verschillende groenten verbouwd. De tuinen lijken wel een fata morgana: wie had ooit gedacht dat deze groente kan groeien in deze zandvlakte? De opbrengst is voor eigen gebruik van de gezinnen: een welkome aanvulling op de karige maaltijden. Bij een goede oogst verkopen de vrouwen hun groente op de lokale markt. Dit levert weer een buffer op voor moeilijke tijden. Dit verbeterde de kwaliteit van de voeding in deze dorpen. Zo heeft het hele dorp baat bij de moestuinen.

Bron: Oxfam Novib, 24 december 2009

www.oxfamnovib.nl

Hans Geveling op www.oxfamnovib.nl